Sorteren
De regeling lief en leed geeft richtlijnen voor de werkgever bij jubilea, ziekte en overlijden.
Het beheersen van risico's die het gevolg zijn van de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen noemen we externe veiligheid. Hoewel de kans op ongelukken met gevaarlijke stoffen klein is, kunnen de gevolgen groot zijn...