Praktijkvoorbeelden (4)

Filter resetten

Agenda toegankelijk Alphen aan den Rijn 2021-2022

In de “Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn” beschrijft de gemeente aan hoe zij uitvoering geven aan het VN-Verdrag. Hiermee wil de gemeente bereiken dat inwoners met een beperking zo volwaardig mogelijk mee kunnen doen.

2020

Agenda toegankelijk Alphen aan den Rijn 2021-2022

In de “Agenda Toegankelijk Alphen aan den Rijn” geeft de gemeente aan hoe zij uitvoering geven aan het VN-Verdrag. Ze markeren praktische mijlpalen die direct voor inwoners merkbaar zijn. Zij inventariseren knelpunten in de alledaagse praktijk en onderzoeken hoe samen...

2020

Nota grondbeleid 2019

Het grondbeleid is een van de instrumenten om ambities op het gebied van ruimtelijk en sectoraal beleid te realiseren, naast de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening. In de nota grondbeleid geeft de...

2019