Sorteren
Bij de gemeente Rotterdam en Divosa houdt Mohammed al Temimi zich bezig met de implementatie van de Wet inburgering.
Gemeente Opsterland zet zich het komende jaar ook op mondiaal niveau in om de samenwerking tussen stad en platteland te versterken. Met het tekenen van de ‘letter of intent’ van UN-Habitat is deze afspraak op 9 maart 2021 vastgelegd. ‘De...