Sorteren
Bij de gemeente Rotterdam en Divosa houdt Mohammed al Temimi zich bezig met de implementatie van de Wet inburgering.
Voor vele mensen is sportbeoefening een plezierige vrijetijdsbesteding. Sporten en bewegen is echter niet alleen een doel op zich, maar ook een middel om maatschappelijke effecten te realiseren. In het kader van het bevorderen van het algemeen welzijn (ontspanning en...