Sorteren
Bij de gemeente Rotterdam en Divosa houdt Mohammed al Temimi zich bezig met de implementatie van de Wet inburgering.
Het onderwijsachterstandenbeleid heeft als doelstelling om onderwijsachterstanden te signaleren en te bestrijden. Bij de aanpak van onderwijsachterstanden hebben voorschoolse educatie en schakelklassen prioriteit.