Sorteren
Spreek je buurtaal is een project waarbij basisscholen in de grensregio elkaars taal en cultuur leren kennen.
Europe Direct Nijmegen zet verschillende kanalen in om inwoners te helpen meer over de EU te leren.
Tilburg neemt deel aan verschillende Europese projecten en wil in Europa op verschillende terreinen samenwerken met andere steden en organisaties en zich profileren als internationale stad.
De gemeente zet de komende periode twee camera-auto’s in die toezicht gaan houden op de naleving van de regels vanwege het coronavirus.
Welke maatregelen nemen gemeenten tijdens deze corona-crisis om de dienstverlening van Burgerzaken aan te passen en hoe wordt omgegaan met de cruciale processen?
Wereldwijd worden steden getroffen door de COVID19-crisis. Gemeentelijke ambtenaren zijn genoodzaakt om snel met oplossingen te komen, voor allerlei problemen in de openbare ruimte en zorg.
Utrecht is een middelgrote Europese stad met een bijzondere aantrekkingskracht. Utrecht wil nog leefbaarder, gezonder en aantrekkelijker worden. Utrecht is daarom internationaal actief op het gebied van economie, cultuur, sport, duurzaamheid en mensenrechten.
Groningen is een stad met veel internationale contacten. Kennisinstellingen in Groningen trekken internationale docenten, studenten en onderzoekers aan. Onze bedrijven doen ook zaken in het buitenland, en nemen internationale kenniswerkers in dienst. Als kennisstad heeft Groningen een groot belang bij...
Beheerorganisaties hebben de investeringsmiddelen en de kennis om deze vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer het initiatief durven nemen in stedelijke vernieuwingsprocessen, meer integraal en strategisch handelen en meer het podium pakken. Daarover gaat de publicatie...
Tools om financiële gevolgen van corona in beeld te brengen.