Sorteren
In 2016 hebben zowel het college als de raad de ambitie uitgesproken om in 2024 een asbestarm Twenterand te realiseren.
Het beheersen van risico's die het gevolg zijn van de productie, de opslag, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen noemen we externe veiligheid. Hoewel de kans op ongelukken met gevaarlijke stoffen klein is, kunnen de gevolgen groot zijn...