Praktijkvoorbeelden (16)

Filter resetten

Kennisdossier MDA++: samenwerking Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis MDA++ Utrecht

In de pilot MDA++ in Utrecht is een multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld waarin complexe casuïstiek waarbij sprake is van structurele onveiligheid wordt voorgelegd aan een consultatieteam met vertegenwoordigers van GGZ (Altrecht, GGZ-centraal), Verslavingszorg (Inforsa FAZ - Forensisch Ambulante Zorg), Inforsa Reclassering...

MDA++Utrecht 2021

Ieder kind geïnformeerd

Op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere ziet het team het als hun taak om het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling te verbreken en de drempel om erover te praten te verlagen. Een van de initiatieven daarin is het project...

2021

Als we het doen zoals we het deden wordt het niet anders!

De regionale Taskforce Kindermishandeling Tilburg is de aanjager van het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Nu het laatste jaar van de taskforce is aangebroken, is het tijd voor een terugblik van Marcelle Hendrikx, wethouder...

2021

Blijvend Veilig floreert bij ‘professionele vriendschap’

Eén professional is en blijft betrokken zo lang als dat nodig is, je zit als het ware op de bank, dat is hét basis principe binnen de aanpak Blijvend Veilig in Amsterdam. Hanneke Bakker, bestuurder Blijf Groep, en Marjan Koopman...

2020

Zorg & Veiligheid: Echt luisteren is belangrijk!:

Over één ding zijn Wethouder Elly Konijn-Vermaas (Alkmaar) en burgemeester Jan Nieuwenburg (Hoorn) het eens. Als je duurzame veiligheid wilt organiseren, dan zit zorg daar altijd bij. Zorg en Veiligheid hebben elkaar nodig. Repressie alleen is vaak niet de beste...

2020

Sneller GGZ-zorg bij huiselijk geweld en kindermishandeling: Friese Aanpak Huiselijk Geweld (FAHG) verbetert verbinding tussen gebiedsteams en GGZ voor volwassenen

In Friesland is op verschillende manieren georganiseerd dat laagdrempelig GGZ-expertise kan worden ingezet in situaties waar huiselijk geweld en/of kindermishandeling speelt. Gebiedsteams kunnen hiervoor onder meer medewerkers van de FACT-teams (zie kader) van GGZ Friesland benaderen. De Friese gemeenten hebben...

Regio Friesland 2020

Week van de meldcode: impuls voor regio Twente

De week van de Meldcode was voor de regio Twente een impuls om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij zo’n 500 mensen, die een signaalfunctie hebben, onder de aandacht te brengen. Alleen al om die reden paste deze...

Regio Twente 2020