Praktijkvoorbeelden (15)

Filter resetten

Kennisdossier MDA++: samenwerking Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis MDA++ Utrecht

In de pilot MDA++ in Utrecht is een multidisciplinaire werkwijze ontwikkeld waarin complexe casuïstiek waarbij sprake is van structurele onveiligheid wordt voorgelegd aan een consultatieteam met vertegenwoordigers van GGZ (Altrecht, GGZ-centraal), Verslavingszorg (Inforsa FAZ - Forensisch Ambulante Zorg), Inforsa Reclassering...

MDA++Utrecht 2021

Ieder kind geïnformeerd

Op sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere ziet het team het als hun taak om het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling te verbreken en de drempel om erover te praten te verlagen. Een van de initiatieven daarin is het project...

2021

Als we het doen zoals we het deden wordt het niet anders!

De regionale Taskforce Kindermishandeling Tilburg is de aanjager van het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Nu het laatste jaar van de taskforce is aangebroken, is het tijd voor een terugblik van Marcelle Hendrikx, wethouder...

2021