Voldoet beleid, waarin geen duiding van de strafmaat wordt gegeven bij een bepaald soort overtreding aan de Suwi-norm?

Hoofdpunt is dat het opstellen van beleid een gemeentelijke aangelegenheid is. Vanuit ons advies om maatwerk te organiseren voor eventuele oplegging van maatregelen zullen wij geen advies geven om een exacte duiding op te nemen van de strafmaat in samenhang met de ‘zwaarte’ van het incident. Het normenkader geeft geen expliciete invulling van beleid bij misbruik en oneigenlijk gebruik op dit punt.