Mag de afdeling schuldhulpverlening al gebruik maken van Suwinet?

Op dit moment niet. De VNG is hierover in gesprek met SZW.