In het nieuwe normenkader voor Suwinet wordt verwezen naar o.a. het Suwinet Deel Landschap Afnemers (Norm B.06). Wij hebben meermalen de vraag ontvangen wat daaronder wordt verstaan.

Op hoofdlijnen is het de beheerder van Suwinet, BKWI, die verantwoordelijk is voor de technische componenten van Suwinet. Ook gemeenten hebben in de eigen omgeving een aantal componenten die tot het Suwinet Deel Landschap kunnen worden gerekend. Je kunt hierbij denken aan toegang tot de gemeentelijke werkplek waarop Suwinet te benaderen is, de applicatieserver waarop de internetbrowser is geïnstalleerd voor gebruik door de gemeente, het gemeentelijke netwerk en de netwerkcomponenten die het verkeer met Suwinet regelen. Indien men gebruik maakt van DKD of Suwinet inlezen, is het Suwinet Deel Landschap nog weer wat uitgebreider omdat ook de inlezende applicatie hiertoe behoort.