Gemeenten zetten de Schouders Eronder

Organisatie: 
Schouders Eronder
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2019

Eerder contact met mensen met schulden, maatwerk en een persoonsgerichte aanpak met aandacht voor de hulpvrager en zijn emoties. Dat is de sleutel voor effectieve schuldhulpverlening, blijkt uit onderzoek van adviesbureau Purpose.

Adviesbureau Purpose heeft gesproken met bijna 50 inwoners die in een schuldhulpverleningstraject zitten. Purpose heeft aan deze inwoners gevraagd hoe zij de stabilisatiefase ervaren. In deze fase moeten mensen hun inkomsten optimaliseren, uitgaven beperken en schulden inzichtelijk maken en mogen er geen nieuwe schulden gemaakt worden.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Schouders Eronder: een samenwerkingsverband tussen Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG.