Input Regioburgemeesters en VNG voor drugsdebat 11 september 2019

maandag 9 september 2019

Geachte dames en heren,

Aanstaande woensdag heeft u een debat over drugsproblematiek in Nederland. De actuele aanleiding hiervoor is het onlangs verschenen rapport ‘De achterkant van Amsterdam’. Burgemeester Halsema spreekt van ‘zorgelijke signalen’ en ‘een dreigende ontwrichting van het openbare leven’. Vanuit Bureau Regioburgemeesters en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  herkennen wij dit deze signalen. De problemen spelen immers al langer en niet alleen in Amsterdam maar in heel Nederland. Dat hebben we bij eerdere gelegenheden u al laten weten. Als voorbeeld verwijs ik naar onze reactie op de begroting van J&V voor het jaar 2019 van een jaar geleden.