Evaluatie van de Drank- en Horecawet, en een reactie op uw brief van 10 april 2017

donderdag 8 juni 2017

Geachte heer Van Rijn,

Naar aanleiding van het onderdeel mengvormen retail/dienstverlening en horeca hebben wij sinds 2015 het ministerie van VWS meegenomen in het proces voor wat betreft de pilot “reguleren mengvormen winkel/horeca”. De pilot is in de afrondende fase. Het eindrapport met aanbevelingen wordt op 14 september 2017 openbaar. Wij nodigen u van harte uit voor de slotbijeenkomst op 14 september om het rapport met aanbevelingen in ontvangst te nemen.