Taken uitbesteed, maar dan? De gemeente als inkoper in sociaal domein

Organisatie: 
Centraal Planbureau (CPB)
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Gemeenten besteden gedecentraliseerde zorgtaken uit aan het zorgveld. De vormgeving van de inkoop bepaalt in hoeverre zij de voordelen van uitbesteding plukken, of dat ze voornamelijk te maken krijgen met de nadelen. Dat staat in deze CPB notitie. 

Voor de Wmo-voorziening Begeleiding heeft 60 % van alle gemeenten vastgehouden aan een vaste vergoeding per uur geleverde zorg. Deze manier van bekostigen prikkelt zorgaanbieders niet om op kosten te besparen door met innovatieve behandelmethoden het zorgvolume te verlagen. Alternatieve bekostigingsmodellen geven een sterkere prikkel tot doelmatigheid, maar gaan wel gepaard met een risico op verlies van kwaliteit en op afwenteling van cliënten richting andere zorgaanbieders.