Wat zijn de consequenties als er geen gebruik gemaakt wordt van de standaard productcodetabel?

Nu een standaardproductcodetabel beschikbaar is gekomen, wordt de ondersteuning voor gemeentespecifieke lijsten in 2016 teruggebracht. Het is nog steeds mogelijk om met afwijkende codes te werken, maar gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om daarover afspraken te maken met zorgaanbieders en de codetabellen beschikbaar te stellen.

De Verwijsindex productcodes Wmo en Jeugd, een centrale voorziening voor gemeente-specifieke lijsten, zal in 2016 nog wel raadpleegbaar blijven, maar mutaties zijn niet meer mogelijk.