Voor welke berichten geldt de standaard productcodetabel?

Voor alle berichten waarin productcategorie of productcode in voorkomen:

  • Toewijzing (301)
  • Declaratie/Factuur (303)
  • Start Zorg en Ondersteuning (305)
  • Stop Zorg en Ondersteuning (307)
  • Verzoek om Toewijzing (315)

Voor de JW321 geldt de productcodetabel niet, daar is een lijst voor vanuit de Nza waarin alle GGZ-producten staan uit de bekostiging van de Zorgverzekeringswet, die de eerste drie jaar van de transitie door gemeenten is overgenomen. Het gaat zowel om producten uit de Generalistische Basis-ggz als om DBC’s uit de Gespecialiseerde GGZ.