Is het gebruik van zowel de productcategorie als de productcode verplicht?

In de 2.0-versie van de standaardberichten iWmo en iJw is de productcategorie een verplicht veld en de productcode een optioneel veld.