Is de indeling in productcategorieën gekoppeld aan die van CBS?

De productcategorieën in deze lijst zijn niet één op één gekoppeld aan de acht categorieën beleidsinformatie van CBS. De beleidsinformatie van CBS moet door aanbieders worden aangeleverd, terwijl deze nieuwe productcategorieën gebruikt worden voor het berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders en gemeenten en de SVB.