Hoe zijn de productcodelijsten opgebouwd, hoe gebruik en beheer ik ze?

Het online vragenuur over productcodes van 24 augustus 2015, geeft onder meer antwoord op vragen over:

  • De inhoud van de productcodelijsten: bijv. hoe zijn de lijsten opgebouwd en hoe moet ik de begrippen die in de lijsten gehanteerd worden interpreteren?
  • Het gebruik en beheer van de productcodelijsten: bijv. hoe vertaal ik mijn producten naar de productcodes die in de lijsten gehanteerd worden? Hoe ga ik om met bestaande productcodes en worden uitzonderingen op de standaardlijsten toegestaan?

Presentatie toelichting productcodetabellen iWmo en iJw
(VNG/KING, online vragenuur 24 augustus 2015, pdf)