Gelden er privacy-eisen bij het beschikbaar stellen van klantgegevens aan de klant zelf?

De burger heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te kunnen wijzigen. Dit kan ook gewoon door een print te maken van de informatie die aanwezig is.

Wanneer er gewerkt wordt met een plan van aanpak rondom één gezin en er dus persoonsgegevens van meerdere personen in één document staan, moet men bij het beschikbaar stellen van de gegevens aan de klant rekening houden met de privacy van de andere gezinsleden. Dit wil zeggen dat de informatie over partners en kinderen ouder dan 16 jaar niet zonder toestemming van die personen verstrekt mag worden.

De klant heeft het recht om te weten wie er toegang heeft tot zijn of haar gegevens en met wie er persoonsgegevens gedeeld worden. Maak de afweging ten aanzien van noodzaak, proportionaliteit en subsidiariteit in een triagebesluit expliciet over welke informatie er met wie gedeeld wordt en waarom. Als deze afweging is vastgelegd, kunt u als gemeente aan de burger uitleggen wat er met zijn/haar gegevens gebeurt en waarom.