Er zijn gegevens ingenomen en geregistreerd. Hoe zit het met hergebruik en doorlevering?

Hergebruik buiten het doel (doelbinding) waarvoor verzameld is niet toegestaan (zie paragraaf 2.1 van de Wbp). Doorlevering is in principe niet toegestaan tenzij daarvoor een bepaalde wettelijke basis is.