Beantwoordt het Team Zorg ook vragen over beschermd wonen?

Antwoord:

Ja, beschermd wonen valt onder de Wmo 2015. Team Zorg is gericht op rechtmatige uitvoering van de Wmo 2015 en Jeugdwet. Vragen over rechtmatigheid/fraudepreventie rond beschermd wonen kunt u ons dus stellen.

Ook voor ondersteuning bij fraudevermoedens of fraudeonderzoeken kunt u contact opnemen met Team Zorg. Lees meer over de werkwijze van Team Zorg.

Beschermd wonen is onder de Wmo 2015 in principe een verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De uitvoering gebeurt door 43 centrumgemeenten. Via mandatering zijn die 43 centrumgemeenten bevoegd om voor andere regiogemeenten te beslissen.

Zie hier een voorbeeld van een dergelijke mandaatregeling van de gemeente Westland. In de regeling in dit voorbeeld zijn ook bevoegdheden tot heronderzoek etc. (artikelen 2.3.8. tot en met 2.4.4 Wmo 2015) gemandateerd.

Het is dus zaak om na te gaan welke  bevoegdheden er in de mandaatregeling van de eigen gemeente aan de centrumgemeente zijn gemandateerd of waarvoor er mogelijk ondermandatering kan plaatsvinden. 

Beleidsmatige vragen over beschermd wonen beantwoordt het Team Zorg niet, maar dergelijke vragen kunt u wel aan de VNG voorleggen, via info@vng.nl.