Vanaf 2018 ondersteunt Team Zorg bij fraudepreventie

Vanaf 2018 ondersteunt het Team Zorg u bij vragen over fraudepreventie in de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Team Zorg richt zich op verdere verdieping van een rechtmatige uitvoering van de zorgwetten.

Daarnaast leidt de behoefte aan samenwerking tussen gemeenten en ketenpartners tot meer lokaal en regionaal maatwerk. De VNG ondersteunt gemeenten al sinds 2015 bij fraudepreventie. Dit deden de experts van het Expertteam Fraudepreventie (ET) en het Ondersteuningsteam Fraudesignalen (OTF); deze teams gaan nu dus op in het Team Zorg.

Wat betekent dat concreet?

 • Gemeenten kunnen met vragen over preventie, controle, handhaving en bijvoorbeeld de aanpak van fraudesignalen terecht bij één team. Vragen worden binnen maximaal 7 werkdagen beantwoord.
 • Gemeenten hebben toegang tot de uitkomsten van onderzoeken, kennisuitwisseling en kennisopbouw op specifieke handhavingsrisico’s, thema’s en functies.
 • Gemeenten kunnen gebruikmaken van praktische beleidsproducten, zoals handreikingen, protocollen en leergangen.
 • Gemeenten krijgen informatie over de ontwikkelingen van het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Waarschuwingsregister en de mogelijkheid om zich hierbij aan te sluiten. 

Team Zorg

Het Team Zorg van het VNG Kenniscentrum Handhaving & Naleving bestaat uit:

 • Floor Bentfort van Valkenburg - Jurist
 • Pauline de la Court - Beleidsadviseur
 • Tarik Divarci – Regioadviseur Midden NL
 • Daan Ebeling Koning - Projectleider Beleid & Onderzoek      
 • Sanne Hoogendoorn – Beleidsmedewerker
 • Andre Hormann - Communicatieadviseur
 • Marlies Koster – Gemeentelijke expert IKZ
 • Ila Luijten- projectondersteuner
 • Paul Norp - Jurist
 • Petra Raaijen - Regioadviseur Noord-Oost NL
 • Jamila Sealeti
 • Ted Strik – Regioadviseur Zuid NL
 • Jack van Velzen – Regioadviseur West NL
 • Waldo van der Wiele - Inspecteur van de Inspectie Jeugd en Gezondheid​

In contact

Vragen stellen aan het Team Zorg gaat via:

Of vraag het uw collega's bij andere gemeenten op het VNG forum Sociaal Domein.

Regioadviseurs

Ook kunt u terecht bij een van de regioadvsiseurs van het KCHN: zij zijn eerste contactpersoon met en voor gemeenten. Zij halen de vraag op en verduidelijken deze. Het Team zorg gaat er dan verder mee.