Wetgevingskalender

Wet maatregelen middenhuur

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling
35036

Verbetering VVE

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
34479
Inwerkingtreding: 
1 januari 2018