Wetgevingskalender

Wet maatregelen middenhuur

Wetsvoorstel aangenomen door EK, publicatie in Staatsblad
35036
Inwerkingtreding: 
1 juli 2019