Het Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties

dinsdag 15 mei 2018

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort behandelt u het Sectorbeeld 2017 van de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Wij vragen uw aandacht voor dit rapport omdat vrijwel tegelijkertijd met het Sectorbeeld van de Aw het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) het rapport ‘Hoeveel duurzaamheid kan de borg aan? Een analyse van de duurzaamheidsinvesteringen op het risicoprofiel van het borgstelsel en individuele corporaties’ heeft gepubliceerd. Beide rapporten hebben weliswaar dezelfde vraagstelling - de financiële positie van corporaties in beeld brengen - maar komen tot min of meer tegenstrijdige conclusies.