Agenda over Woonbeleid

4 apr

Hoe staat de woningmarkt ervoor? Hoe ontwikkelen zich vraag en aanbod? Hoe zit het met de woonlasten? En hoe veranderen de woonwensen? Tijdens het WoOncongres 2019 komen de resultaten van het WoON 2018 en vele actuele thema’s over de woningmarkt en de woningbouw aan bod.

11 apr

De woningmarkt is veelzijdig en er speelt veel: er is grote druk op de woningmarkt, een herziene Woningwet plaatst de volkshuisvestelijke opgave nadrukkelijker op de agenda van de gemeente en er zijn allerlei maatschappelijke veranderingen die de woningbehoefte (van de toekomst) veranderen.