VNG-reactie op Wet en Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen

maandag 26 juni 2017

Geachte heer Plasterk,

In uw brief van 1 mei jl. heeft u het Ontwerpbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen aangeboden aan het parlement en op 4 juli behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel.
Het ontwerpbesluit stelt ons veel beter in staat te beoordelen hoe het stelsel van kwaliteitsborging eruit ziet en hoe de wet ingevuld wordt.
Zoals wij in eerdere brieven stelden, steunen we de doelen van de wet, maar blijven we twijfels houden of die met dit wetsvoorstel behaald worden.
De flatbrand in Londen toont eens te meer aan hoe belangrijk het is om kwaliteit te borgen en dat dit wetsvoorstel voldoende helderheid moet geven over de rollen van partijen.