Waarom wordt in de model-subsidieregeling uitgegaan van twee mogelijkheden om het beschikbare subsidiebedrag te verdelen?

De meest doelmatige verdeelregels zijn (1) het eerst-komt-eerst-maalt-systeem (naar tijdstip indiening aanvraag) en (2) het tendersysteem (kwalitatieve toets). Er zijn inderdaad ook andere mogelijke verdeelregels - al zijn het er niet veel. De aanvragen kunnen bijvoorbeeld worden opgespaard tot de sluitingsdatum en waarna het bedrag gelijkelijk wordt verdeeld over het aantal aanvragers. Dit is wellicht een bruikbare verdeelsleutel voor instellingen. Als het gaat om projectaanvragen biedt deze verdeelwijze echter weinig zekerheid: de subsidieaanvrager weet niet voor welk bedrag hij activiteiten kan ontplooien en de gemeente weet niet wat hij uiteindelijk krijgt voor het beschikbaar gestelde bedrag. Een andere mogelijkheid is loting: ook daarbij worden de aanvragen opgespaard tot de sluitingsdatum. Daaraan kleven uiteraard dezelfde nadelen.