Kan er subsidie worden verleend als uiting van waardering?

De Awb bepaalt dat subsidie voor bepaalde activiteiten wordt verstrekt, maar zegt niets over het daarmee beoogde (beleids)doel. Het is dus mogelijk om aan een persoon, vereniging of stichting subsidie te verstrekken om zo waardering voor zijn/haar activiteiten uit te drukken. De achtergrond voor een dergelijke subsidie is dat deze subsidie de ontvanger motiveert en beloont voor zijn/haar inzet. Als het gaat om een bedrag tot en met € 5.000 kan de subsidie met toepassing van artikel 13, eerste lid van de Model ASV 2013 direct worden vastgesteld (ook indien de activiteiten nog niet hebben plaatsgevonden).