Kan aan commerciële instellingen subsidie worden verleend voor niet-commerciële activiteiten?

Ja, het is in beginsel mogelijk om aan commerciële instellingen subsidie te verlenen voor niet-commerciële activiteiten: indien in de subsidieregeling niet expliciet is vermeld dat personen of instellingen met een commerciële achtergrond niet tot de doelgroep behoren, kunnen zij gewoon voor subsidie in aanmerking komen (mits ze uiteraard aan alle overige criteria voldoen). In de model ASV of de model-subsidieregeling is een dergelijke doelgroepbepaling niet opgenomen.  Als er subsidie wordt verstrekt aan een commerciële instelling moet er wel bekeken worden of er sprake is van staatssteun. Zie voor informatie over staatssteun, vrijstellingsverordeningen en de de-minimisregeling de site van Europa decentraal.