Hoe wordt het beschikbare geld verdeeld?

Er zijn twee mogelijkheden voor de verdeling van beschikbare bedragen 1. Verdeling van de subsidiegelden op grond van volgorde van binnenkomst (‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt’-systeem). 2. Verdeling via het zogenoemde ‘tendersysteem’. Hierbij wordt het beschikbare budget verdeeld op basis van een onderlinge vergelijking. Alleen de beste aanvragen, dus voor activiteiten die het meest bijdragen aan de te halen beleidsdoelen, komen voor subsidie in aanmerking. Bij het tendersysteem is het uiteraard van belang dat het van tevoren duidelijk is aan welke criteria de aanvragen worden getoetst. Zij moeten zo helder mogelijk worden geformuleerd en mogen niet leiden tot willekeur. Het is daarom bijvoorbeeld aan te bevelen om te werken met rangschikking met behulp van puntentelling. De criteria van het tendersysteem dienen bij het publiceren van de subsidieplafonds bekend te worden gemaakt, niet later! De verdeling van een subsidieplafond voor een bepaald soort subsidie kan in een subsidieregeling worden neergelegd als het de bedoeling is dat de subsidie een aantal jaren achter elkaar wordt versterkt. In dat geval stelt het college of de raad (zie artikel 5 van de Model ASV 2013) jaarlijks het plafond voor het komend jaar vast. Bij de vaststelling van de manier waarop het plafond wordt verdeeld kan het college of de raad dan verwijzen naar een al bestaande subsidieregeling (zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 5, beide varianten).

In artikel 8 van onze model-subsidieregeling (bijlage bij de Model ASV 2013) zijn enkele voorbeelden van tenderbepalingen opgenomen.