Wanneer is er dan sprake van een voordracht of een nominatie?

Of de benoeming in andere gevallen al dan niet op voordracht moet, hangt af van de desbetreffende situatie. De benoeming van wethouders en leden van een raadscommissie bijvoorbeeld, gebeurt niet op voordracht. De benoeming van een burgemeester wel (dan weliswaar op voordracht door de minister en benoeming vindt plaats bij KB). In zijn algemeenheid valt dus niet aan te geven wanneer er sprake is van een voordracht of een nominatie.