Valt de stage van een kandidaat-commissielid bij dezelfde gemeente waar hij verkozen is tot lid van de gebiedscommissie onder onverenigbare betrekkingen?

Formeel is er geen probleem omdat een stagiair zowel op Rijks- als op gemeentelijk niveau geen ambtenaar is in de zin van de wet. Er is (nemen wij aan) ook geen sprake van een arbeidsovereenkomst, maar van een stageovereenkomst met de betreffende persoon. Wel kan het zo zijn dat een verordening op de gebiedscommissies in uw gemeente nog bijzondere bepalingen over dit onderwerp bevat. Als ook dat niet het geval is, bestaat er op formeel gebied op geen enkel onderdeel een probleem. Materieel ligt dat waarschijnlijk anders omdat zowel de stagiair, maar ook de bestuurder zich ongemakkelijk kan voelen bij controle door een stagiair in de organisatie. Het zou in ieder geval, ook met het oog op de vigerende gedragscodes, voor de hand liggen dat het betreffende lid van de gebiedscommissie over bepaalde met zijn stageopdracht conflicterende onderwerpen niet meestemt.