Mogen nieuwe raadsleden deel nemen in de raadscommissie nog voor dat zij benoemd zijn door de raad?

In ons modelreglement van orde op de raadscommissies wordt in artikel 4 bepaald dat  de commissieleden door de raad op voordracht van de fracties worden benoemd. Hieruit valt te concluderen dat voordat deze benoeming heeft plaastgevonden de betreffende personen formeel nog geen commissielid zijn. Het is aan te raden om de gemeentelijke reglement van orde te raadplegen om te kijken wat de raad hieromternt heeft bepaald.