Mag een raadslid dat kandidaat-wethouder is in het kader van een vrije stemming bij een herstemming opnieuw meestemmen over de eigen benoeming?

Als bij de benoeming van een wethouder de stemmen staken, dan wil dat zeggen dat er kandidaten zijn die precies evenveel stemmen hebben gekregen. In zo’n geval is de herstemming niet beperkt tot die kandidaten met evenveel stemmen. Dat volgt niet uit artikel 28, derde lid Gemeentewet en ook niet uit artikel 31, tweede lid Gemeentewet. Bij de herstemming is dus opnieuw sprake van een vrije stemming, en mag een raadslid dat kandidaat-wethouder is ook opnieuw meestemmen.