Is er een protocol voor de zitplaats van de griffier in de raadszaal?

De Gemeentewet regelt niets over de plaats van de griffier in de raadszaal. Het is aan de raad om te bepalen wie waar komt te zitten. In de VNG Modelinstructie voor de griffier staat in de toelichting bij de artikelen 3 en 4 (resp. Bijstand raadsvoorzitter en Vergaderingen van de raad en raadscommissie) dat de griffier naast de burgemeester zit. Het oude VNG Model reglement van orde voor de raad (vóór de dualisering) regelde in art. 12 de zitplaatsen, en wel als volgt:

  1. De voorzitter, de leden en de secretaris hebben een vaste zitplaats, door de voorzitter na overleg met de fractievoorzitters bij iedere nieuwe zittingsperiode van de raad aangewezen.
  2. De indeling kan, indien daartoe aanleiding bestaat, na overleg met de fractievoorzitters worden herzien.