Heeft de raad bevoegdheden bij de verkoop van gemeentelijk grond in een privaat rechterlijke kwestie?

Als het om privaatrechtelijke kwesties gaat is de raad niet bevoegd, maar het college (en niet de burgemeester, zie art. 160 Gemeentewet). Over privaatrechtelijke bevoegdheden, specifiek over overeenkomsten heeft de VNG een raadgever opgesteld. Deze is beschikbaar via de portal overheidsprivaatrecht op de website.