De opvolger van de griffier is al benoemd nog voordat de griffier offcieel is gestopt. Wat zijn de consequenties van deze strijdigheid?

Twee griffiers tegelijkertijd is niet mogelijk. Dat laat de Gemeentewet niet toe. Er zal dus een oplossing moeten worden gevonden om te zorgen dat er maar één griffier als zodanig is benoemd. De formele benoemings- en ontslagbesluiten moeten zodanig zijn afgestemd dat er slechts één griffier officieel in functie is. Wellicht is het mogelijk de nieuwe griffier als plaatsvervanger te benoemen totdat de huidige griffier officieel is gestopt.