Waarom is er geen definitie van overmacht opgenomen?

Wat onder ‘overmacht’ zal worden verstaan, zal afhangen van de omstandigheden van het geval.

Daarnaast zijn de meningen over een mogelijke definitie zo verdeeld, dat wij er geen gemene deler voor hebben kunnen vinden. In de Toelichting bij het Model AIv is wel een voorbeeld clausule opgenomen die gemeenten kunnen gebruiken.