Is het nodig om de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente te deponeren bij de Kamer van Koophandel?

 

Nee, de gemeente kan volstaan met het verstrekken van haar algemene inkoopvoorwaarden bij de offerteaanvraag. Dit sluit aan bij het vereiste van een expliciete schriftelijke aanvaarding van de offerte (artikel 3.3 Model AIV). De gemeente kan desalniettemin daarnaast ervoor kiezen om haar algemene inkoopvoorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK).