Huisvestingsvoorstel VNG, PO-raad, VO-raad

Organisatie: 
VNG, PO-raad, VO-raad
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2016

Gemeenten en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van schoolgebouwen. Hiervoor is een betere afstemming noodzakelijk van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) met het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en moeten bindende afspraken worden gemaakt over de status van ‘renovatie’.

Dat hebben de VNG, de PO-Raad en de VO-raad afgesproken. Doel is een verbetering van de kwaliteit van de onderwijshuisvesting, en daarmee van het onderwijs. Het huidige stelsel leidt tot een inefficiënte en ondoelmatige inzet van publiek geld.