Ontwikkelingen onderwijshuisvesting

dinsdag 27 november 2018
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 18/077

In deze brief informeren we u over diverse ontwikkelingen op het gebied van onderwijshuisvesting, de acties die de VNG heeft ondernomen in 2018 en de te verwachten ontwikkelingen voor 2019.

Aan de orde komen in deel 1:

  • De prijsontwikkelingen in de bouw, waarbij de VNG normbedragen sinds 2009 sterk zijn achtergebleven.
  • De uitwerking van de voorstellen voor wetswijziging van VNG, PO raad en VO raad aan de minister voor Primair en Voortgezet onderwijs en Media de heer Slob.
  • De wijze waarop de VNG uitvoering geeft aan motie 8 over onderwijshuisvesting die is aangenomen in de ALV van 26 juni 2018.
  • De uitwerking van het klimaatakkoord voor onderwijshuisvesting.

In deel 2 treft u de acties die de VNG heeft ondernomen:

  • De VNG normbedragen worden verhoogd.
  • Gezamenlijk met PO raad en VO raad wordt een voorstel voor drie wetswijzigingen aangeboden aan de minister van OCW voor Primair en Voortgezet onderwijs en Media de heer Slob.
  • Er is een expertiseteam onderwijshuisvesting ingesteld met als doel de kostenontwikkeling van onderwijshuisvesting te onderzoeken, en vooruit te kijken naar welke kosten nog op gemeenten afkomen. Mede op basis van de adviezen van dit expertiseteam zal de VNG haar inzet richting kabinet bepalen.