Bedragen goab - gemeenten 2018

Organisatie: 
Ministerie van OCW
Volledige publicatie: 
Jaar van uitgifte: 
2017

De huidige specifieke uitkering voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goab) geldt tot en met 2018. De verdeling van de ramingsbijstelling waartoe besloten is bij de OCW-begroting 2016 is nagenoeg evenredig over alle gemeenten verdeeld. De meeste gemeenten ontvangen in 2018 circa 11 procent minder. Alleen de kleinere gemeenten ontvangen gemiddeld 7 procent minder dan in 2017. Bij de bedragen is een tabel opgenomen met de bedragen die de afzonderlijke gemeenten in 2017 ontvingen en de indicatieve bedragen voor 2018. De bedragen zijn onder voorbehoud van de officiële beschikkingen van DUO.