AO Onderwijsachterstanden

zondag 10 april 2016

Geachte mevrouw Wolbert,

Op donderdag 14 april spreekt u over de toekomst van het onderwijsachterstandenbeleid. Ter voorbereiding op dit Algemeen Overleg geven de Brancheorganisatie Kinderopvang, de MOgroep, de VNG en de PO-Raad u het volgende mee.

Volledige brief: