Stand van zaken invoering Omgevingswet

vrijdag 10 november 2017

In deze brief aan gemeentesecretarissen geven we een stand van zaken over de Omgevingswet.