VNG inbreng AO NOVI 24 april

vrijdag 19 april 2019

Geachte woordvoerders ruimte,

U heeft donderdag 24 april het algemeen overleg over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI. De afgelopen maanden is intensief met lokale bestuurders over de NOVI gesproken. Hoe kijken gemeenten, door de bril van de praktijk, naar de opgaven en wat vraagt dat dan nog van ons? Gemeenten hebben hun eigen perspectief op de NOVI geformuleerd waarvan we u graag de samenvatting van willen meegeven.

Volledige brief: