Modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

dinsdag 7 juli 2015
Ledenbriefnummer: 
Lbr. 15/055

De VNG en het IPO hebben een modelverordening opgesteld over kwaliteit voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De verordening gaat over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen. Gemeenteraden en Provinciale Staten leggen in een eigen verordening de kwaliteitsdoelen vast.