Wat is zorg op de juiste plek voor gemeenten?

donderdag 7 februari 2019

Hoe houden we de zorg in Nederland op de lange termijn kwalitatief goed en betaalbaar? Voor deze niet eenvoudige uitdaging staan overheid, zorgverzekeraars, aanbieders, professionals, woningcorporaties en toezichthouders met elkaar. En niet te vergeten cliënten, patiënten, verzekerden. Met de al maar toenemende zorgkosten, de vergrijzing en het tekort aan arbeidskrachten in de zorg groeit de urgentie om de organisatie van zorg en ondersteuning wezenlijk te veranderen. Het kan echt beter, er liggen nog veel kansen. Met voor gemeenten een sleutelrol. Gemeenten bij uitstek kunnen een motor zijn voor de realisatie van de juiste zorg op de juiste plek. Maar niet vanzelfsprekend! Om het hele systeem in beweging te krijgen moet de motor in de juiste verbinding staan met de andere onderdelen.