Evaluatie 2014 Interventieteam Huiselijk Geweld West-Brabant

Organisatie: 
Veilig thuis West Brabant
Publicatie soort: 
Overig
Jaar van uitgifte: 
2015

Het Interventieteam (IT) Huiselijk Geweld in de regio West-Brabant is in 2013 gestart. Het interventieteam is nu ruim twee jaar actief. In navolging op de evaluatie van het startjaar (2013), heeft de onderzoeksafdeling van de GGD West-Brabant ook het tweede jaar (2014) geëvalueerd. Hiervoor is een analyse van de registraties gemaakt en is kwalitatief onderzoek gedaan naar drie casussen. De resultaten staan in het evaluatierapport.